Jak se stát průvodcem v Rakousku

Těžká cesta k licenci „Austria Guide“

Jedná se o jednotné označení licence, kterou uděluje Rakouská obchodní komora. Aby člověk mohl provázet turisty v Rakousku, musí absolvovat specializovaný kurz v některé spolkové zemi a složit odbornou zkoušku u Rakouské obchodní komory. Zkouška bez kurzu možná není, a je také předepsané, kolik učebních jednotek musí kurz minimálně zahrnovat.

Plaketa je všude stejná

Jak jsem zmínila, kurzy se pořádají ve všech hlavních městech rakouských spolkových zemí a jsou rovnocenné. Takže když se průvodce přestěhuje z Bregenzu do Vídně a chce tam také provázet, může, neboť má univerzální odznak. Toho využívají ti, kdo žijí ve Vídni a chtějí mít kurz rychle „z krku“ a absolvovat snazší zkoušku. Typicky v Linci nebo Eisenstadtu. Ve Vídni je toho na naučení nejvíce.

Písemný modul

Co se týče základů práva, je kladen důraz na právní úpravu průvodcovské činnosti v Rakousku, co všechno v rámci své licence smíte (doplňkový prodej drobného zboží, pravidla pro pořádání jiných akcí a podobně) a vztah jiných živností k té vaší. Prakticky všechny důležité informace, jak ke zkoušce, tak do praxe, se dají vyhledat na stránkách Obchodní komory.

účetnictví je samozřejmě páteří vystavování faktur, detailní informace o dani z přidané hodnoty jak na vaše služby, tak na zboží a služby, které si pořizujete v rámci podnikání. Dále evidence výdajů a odpisy. A samozřejmě vyhotovení daňového přiznání včetně správného výpočtu daně z příjmu podle výše vašeho ročního výdělku.

Marketing obsahuje sice hodně teorie, ale zároveň si budoucí průvodci mohou nacvičit na praktických příkladech možnou marketingovou strategii pro své podnikání.  V Rakousku totiž, stejně jako jinde v Evropě, je průvodce na volné noze a má svou propagaci do velké míry ve svých rukou.

Ústní modul

Na rozdíl od české maturity nebo zkoušky na Průvodce Prahou se zde otázky nelosují. Tříčlenná komise pokládá otázky, jak jí napadnou a jediné, co víte, je, že hodně otázek bude z historie a dějin umění.

Dále vám komise ukáže nějaké obrázky. Je potřeba v první řadě poznat, o co jde, vědět, kde se to nachází a podat k tomu patřičný výklad. Může se jednat o dílo z Uměleckohistorického muzea, nástropní fresku nejstaršího románského domu ve Vídni, nějakou památku na druhém konci Rakouska či o objekt z Císařské klenotnice. Já jsem třeba dostala korunu Rudolfa II. která je umístěna v Klenotnici.

No a zbytek otázek může být úplně cokoliv. Mě se jako cizinky ptali pro jistotu i na nejvyšší horu země a na podrobnosti rakouské ústavy.

Praktický modul

Tato část zkoušky probíhá tak, že se kandidáti dostaví na určené místo, jsou rozděleni do autobusů po maximálně 6 lidech a jsou postupně voláni k mikrofonu na přední sedadlo. Až tam jim zkoušející řeknou, kam mají jet. Pozor! Musí nejen povídat, ale zejména navigovat řidiče! Každý kandidát musí podat výklad i v cizím jazyce. Já jsem si vybrala angličtinu, takže jsem pouze střídala němčinu a angličtinu.

Jelikož jsem přišla na řadu jako první, padla na mě jednoduchá trasa od Radnice k Hundertwasserhausu. Ostatní museli jet třeba přes Prater ke Stadionu, do UNO City nebo z Heiligenstadtu k Pratersternu.

Poté, co se z autobusu vystoupí, následuje buď objekt nebo procházka. My jsme měli nejprve procházku, a sice od Muzea užitého umění (MAK) křížem krážem městem až na Judenplatz. Každý kandidát dostal určitý úsek. Pak následovala chvilka napětí, kdy nás komise vedla do objektu a nikdo do poslední chvíle nevěděl, který to bude. Bylo parné léto, takže nás komise zavedla do chladné Císařské krypty a tam musel každý kandidát kousek odprovázet. Každý měl mluvit zhruba deset minut, opět v obou jazycích.

Co následuje po zkoušce

Co následuje po zkoušce

Poté, co zkoušku úspěšně složíte, přijde vám poštou do schránky diplom. S tím musíte na magistrát a dostanete zelenou retro papírovou průkazku. Z té opíšete vaše identifikační číslo a zažádáte na Obchodní komoře o plaketu (odznak) a také o cedulku pro autobus. Do vnitřního města totiž autobusy bez této cedulky nesmí, a během adventu nesmí bez cedule zastavovat na Ringstrasse.

A kolik to vlastně stojí?

Aktuální nabídku kurzů ve Vídni můžete vidět na stránkách WIFI Wien, BFI a Institutu Dr. Rampitch. Liší se počtem lekcí týdně a tedy i počtem semestrů. Celý kurz se pohybuje od 3000 – 5000 E.

Třímodulová zkouška poté stojí necelých 500 E. Za plaketu zaplatíte 20 E.